044-334-53-23

(063) 76-76-75-4     info@key.org.ua

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ, МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ТА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ІНТЕРФЕЙСУ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Права й обов’язки OpenKey та Користувач (далі за текстом разом – Сторони), передбачені цими Правилами використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу (далі за текстом – Правила), виникають з моменту реєстрації Користувача та з договору, укладеного між Сторонами.

1.2. Правила розроблено OpenKey відповідно до вимог чинного законодавства.

1.3 Прикладний програмний інтерфейс (від англ. Application programming interface – API) – набір зручних функцій та інструментів, що дає можливість отримати доступ для отримання потрібних даних. API призначений для автоматизації роботи Користувача (Клієнта) OpenKey.

1.4. Особистий кабінет – персональна сторінка, вхід на яку здійснюється через офіційний сайт OpenKey та за допомогою якої Користувач має можливість самостійно керувати власним аккаунтом, переглядати історію замовлень.

1.5. Мобільний додаток – програмний інструмент швидкого доступу до інформації про звіт роботи ключів, який працює на смартфонах з операційними системами Android і iOS. Додаток надає можливість в зручній формі сформувати звіт, знайти найближчий звіт, обирати потрібний ключ, переглядати власні звіти, робити замовлення тощо.

1.6. Терміни, що наведені в пунктах 1.3.-1.5. даних Правил іменуються разом далі за текстом – Сервіси.

1.7. Шляхом реєстрації/входу/використання Сервісів Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з положеннями цих Правил, чинними на момент реєстрації/входу/використання Сервісів та зобов’язується їх виконувати.

1.8. Ці Правила доступні для ознайомлення при реєстрації/вході в Особистий кабінет, при реєстрації/вході в Мобільний додаток та на офіційному сайті OpenKey key.org.ua (далі за текстом – Сайт).

1.9. Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, що реєструється в Особистому кабінеті/Мобільному додатку з метою використання Сервісів OpenKey.


2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Доступ до Особистого кабінету/Мобільного додатку, надається тільки для зареєстрованого Користувача і з використанням даних авторизації (логін, пароль).

2.2. Для уникнення неправдивих реєстрацій використовується ідентифікація за номером телефону.

2.3. Реєстрація Користувача відбувається шляхом вчинення Користувачем наступних дій:

2.3.1. заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми;

2.3.2. погодження з даними Правилами шляхом вибору відповідного пункту при реєстрації.

2.3. Користувач після реєстрації має право скористатися Мобільним додатком, використавши дані авторизації (логін та пароль), вказані при реєстрації в Особистому кабінеті.

2.4. Користувач після реєстрації в Мобільному додатку має право скористатися Особистим кабінетом, використавши дані авторизації (логін та пароль), вказані при реєстрації в Мобільному додатку.

2.5. OpenKey залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача Сервісів підтвердження даних.

2.6. Сервіси можуть бути заблоковані або видалені, якщо Користувач використовує Сервіси у спосіб, який не відповідає Правилам або за рішенням OpenKey.3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов'язки Користувача:

3.1.1. Користувач має право використовувати Сервіси після реєстрації.

3.1.2. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання Сервісів.

3.1.3. Користувач зобов’язується:

- не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

- не надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль третім особам;

- не використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації в Сервісах;

- не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробки або поширення персональної інформації інших Користувачів;

- не намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

- не розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.


3.2. Права OpenKey:

3.2.1. в односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Сервісів;

3.2.2. змінювати в односторонньому порядку ці Правила;

3.2.3. заблокувати і видалити обліковий запис Користувача Сервісу, якщо Користувач використовує Сервіси у спосіб, який не відповідає Правилам або за рішенням OpenKey.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Будь-які дії, здійснені з використанням логіну й пароля Користувача в Сервісах, вважаються такими, що ініційовані Користувачем.

4.2. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що міститься в Сервісах.

4.3. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення даних Правил, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (в тому числі, але не виключно за прямі та непрямі збитки третіх осіб та OpenKey).

4.4. OpenKey не несе відповідальності та не відшкодовує Користувачу або третім особам будь-які збитки, що пов’язані з використанням Сервісів.

4.5. OpenKey не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісів.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяний збиток, що виник внаслідок такого розголошення.

5.2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних.

5.3. У випадку, якщо при використанні Сервісів Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно OpenKey та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.


6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Погоджуючись на використання Сервісів, Користувач (представник) підтверджує, що проінформований про обробку його персональних даних (збір, накопичення, обробку, зберігання, використання і поширення) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає згоду на їх передачу третім особам.

6.2. Користувач надає OpenKey право надсилати йому повідомлення на електронну пошту, смс-повідомлення тощо, що містять інформацію про Сайт, доступні сервіси, послуги   OpenKey або інформацію рекламного характеру.

6.3. Згідно даних Правил, OpenKey не передає Користувачеві жодних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності  OpenKey або третіх осіб.Open.Key. 2009-2016

  • image
  • image
  • image